Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

ОБРАТЕН ВОДОПАД

 

Посвещавам
на жена си Емилена

 

Илко Димитров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в кн. „Обратен водопад“, Илко Димитров,
„Свободно поетическо общество“, С., 1995 г., редактор: Румен Леонидов.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]