Джон Дън

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

АЛХИМИЯ НА ЛЮБОВТА

 

Джон Дън

 

Превод от английски: Кристин Димитрова

 

 

Мнозина, дето в любовта са рили,
твърдят, че долу греят златни жили:
            и аз обичах, търсех, брах,
но и до гроб в любов живял да бях,
не бих сдобил мистичните й сили.
            О, всичко е измама:
без еликсир е алхимикът вещ,
            макар да хвали бременната пещ,
            ако снабди го с амалгама
за болен зъб или с парфюм за дама.
            Тъй влюбените търсят вечен рай,
            а случват лятна нощ със зимен край.

 

Нима пари, чест, разум, като дим,
по тази сянка на мехур хабим?
            Това е то любов - слугата
            е също като мен щастлив в кревата,
обнадежден за миг, че е любим.
            За клетник, що твърди,
че дух със дух се женят, не телата,
            защото ангел имало в жената,
            свирнята брачна ще реди
в слуха му звън на сфери и звезди.
            Какво, в жената дух? Не, остроумия
            в тяло без разум - обладана мумия.

 

 

 

Бележки:

 

7 ...еликсир - Целта на алхимията е да се постигне еликсирът на живота - чистата квинтесенция, която притежава абсолютната сила да лекува и запазва. В този смисъл и да придава вечна трайност на разни неща, като любовта например.

 

9-10 ...с амалгама/за болен зъб или с парфюм за дама - Изброени са странични продукти, които алхимиците получавали, докато търсели еликсира или философския камък. Тези междинни постижения са осигурявали финансовата база по пътя към големия успех.

 

12 ...а случват лятна нощ със зимен край - Нощ, едновременно кратка и студена.

 

15-16 ...слугата/е също като мен щастлив в кревата - Монтен твърди следното за страдащия философ: "Той изпитва същите мъки, каквито и моят лакей..." ("Апология на Реймон Себон", "Есета ІІ") В случая Дън настоява, че любовта е естествена и унизителна функция, а не екзалтирано душевно състояние, достъпно за малцина избрани.

 

21 ...свирнята брачна ще реди - Английските сватби през ХVІІ в. са завършвали под звуците на малки наемни оркестри, шумно веселие и порой от недотам изискани шеги пред спалнята на младоженците.

 

22 ...звън на сфери и звезди - Според астрономията на Клавдий Птолемей, ІІ в., "сферите" са концентрично разположени около земята прозрачни глобуси, които се въртят заедно с планетите и звездите. При това свое движение те звучат в хармония, която е израз на съвършените космически пропорции.

 

24 ...обладана - На английски possessed означава едновременно:
а) притежавана
б) сексуално обладана
в) в тялото й се е вселил демон (ако се тълкува в женски род, съобразно "мумия").
Внушението е, че жената е очарователна в началото, а след обладаването се оказва мумия или че женските остроумия са само част от фалшивата обвивка, която прикрива движено от демон празно чучело.

 

24 ...мумия - На английски mummy означава:
а) мумия
б) мама; обръщение на детето към майката.
в) Дън понякога използва думата със значението, което влага в нея Парацелз (1493-1541, немско-швейцарски лекар и алхимик). А то е, че всяко мъртво тяло, което си е запазило "съхраняващия балсам" е мумия. Разбира се, фройдистите предпочитат да работят със значения а) и б).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 25. май 2007 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]