Емил Мишел Чоран

есеистика

Литературен клуб | страницата на автора | съдържание на книгата

 

 

ЦИНИЗМЪТ НА МОРАЛА

 

Емил Мишел Чоран

 

Подбор и превод: Огнян Стамболиев

 

 

         КАКВО Е ТОВА МОРАЛИСТ?
         Моралистът е човек, който се занимава с морала. Той по-скоро размишлява върху съдбата и е обзет единствено от мисълта за нас, хората. Френските моралисти (Ларошфуко, Шамфор, Жубер) са се вълнували от проблема за „спасението и оздравяването на пропадналите души“. На млади години и аз изучавах сериозно философията, за да се разочаровам по-късно от нея. Никъде не намерих отговорите, които търсех - дадоха ми ги само моралистите. Те имаха огромното предимство, че пишеха стегнато и кратко. Нещо като математически формули. Всъщност онова, което остава от едно пространно размишление, са няколко кратки формули, заради които е написано. Винаги съм бил за лаконизма. Но на румънски не е възможно да се изразиш лаконично, защото този език е доста гъвкав, флексивен и е напълно лишен от строгост.
         В този смисъл френският е напълно противоположен - това е като рицарска ризница, която те стяга, тъй като си длъжен да спазваш определени правила, докато на румънски можеш да пишеш както си искаш, разполагаш с пълна свобода.Ще призная, че френският беше за мен едно от най-големите изпитания в живота ми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предишна глава | следваща глава

Електронна публикация на 01. юли 2007 г.
Публикация в сб. „Сълзи и светци“, Изд. „Захарий Стоянов“, София, „Авангард Принт“, Русе, 2006 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]