Илко Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

 

 

Илко Димитров, ``Разчленяване``, Изд. ``Стигмати``

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи към книгата

 

 

Електронна публикация на 03. октомври 2007 г.
Публикация в кн. „Разчленяване“, Илко Димитров,
редактор: Силвия Чолева, Изд. „Стигмати“, С., 2001 г.
©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]