ПРОЛОГ ЗА ХРИСТА ОТМЕРЕН НА ТЪЛКОВАНИЕТО НА СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ
НАПИСАН ОТ КОНСТАНТИН

(АЗБУЧНА МОЛИТВА)


 
 

Аз се Богу моля с тия думи:
Боже на творението всяко и създателю
на света и видим, и невидим,
Господ Дух прати, животворящия,
за да вдъхне във сърце ми слово,
което помощ ще даде на всички,
живеещи по твоите наредби.
Защото е светило ярко на живота
законът тввой и светлина по пътя (по Притч. 6:23).
Който думите евангелски жадува,
моли той и даровете твои да получи.
Лети сега и племето славянско!
Към кръщение се устремиха всички,
желаещи да се нарекат твои хора.
Милостта ти, Боже, молят крепко.
Но подай ми днес обилно слово,
Отче, Сине и Пресвети Душе,
на мене, който моля те за помощ!
Ръце нагоре аз безспир въздигам,
от тебе да получа им и сила,
защото на достойния ти сила даваш,
а всяко естество - лекуваш.
От фараонско ме спаси лукавство
и дай ми херувимски ум и мисъл,
о, Троице, пресвята и пречестна,
във радост превърни ти мойта мъка
да почна с мъдрост здрава да описвам
премногото ти чудеса предивни.
На шестокрилите приел мощта,
аз на Учителя си следвам пътя.
Следващ делото и неговото име
ще изясня евангелското слово,
възхвалям Троицата в божество [единно],
която всяка възраст възхвалява,
млад и стар със своя си разсъдък.
Народ нов вечно слава ще въздава
Отцу и Сину, и Светому Духу,
на него чест и крепост, и прослава,
от всичко дишащо и сътворено,
за всички векове и навеки. Амин!
 

Азбучна молитва е стихотворна творба, образец на декламационна поезия, напосана в азбучен акростих и съдържаща 40 стиха. Най-старият запазен препис е руски от XII в., където тя е поместена като пролог към Учителното евангелие. Върху авторството на Азбучната молитва има спорове, но днес се счита за установено, че тя е дело на Константин Преславски. Неяйното разпространение в Русия е сравнително широко и до нас са достигнали (според проф. К. Куев) 38 преписа. В руски ръкописи тя се среща в различни типове сборници, но значителна част от преписите са свързани с включването й в една компилация - допълнение към Тълковната палея - "За началото на славянската писменост". Именно в тази късна компилация тя е приписана на св. Кирил, поради което някои автори я считат за Кирилова творба. Азбучната молитва е написана на глаголица и акростихът ни представя реда на глаголическите букви. Времето на създаването на Азбучната молитва е определено от предполагаемото време на написването на Учителното евангелие - 893 -894 г.
Електронна публикация на 15. август 2001 г.

г2001 г. Кл. Иванова, превод и коментар. Всички права запазени.
г2001 г. Литературен клуб. Всички права запазени.