Кенет Уайт

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | преводна художествена литература

 

 

БЯЛ СВЯТ

 

Кенет Уайт

 

Превод от френски: Николай Кънчев

 

 

Този свят с дървета бели
виж го: той е тук пред мен
заледени са брезите, голи
живи, истински, определени
само огънят ще може
да напише окончателно
върху този факт, и викам огъня

 

ОГЪН за да разрушава сътворява
ОГЪН за да изгори привидното
ОГЪН за да пише върху бялото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 21. юни 2003 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]