Михаел Крюгер

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

За сънищата

 

Михаел Крюгер

 

Превод от немски: Цвета Софрониева

 

 

Дядо ми, трезвомислещ селянин,
със сухи като шкурка ръце,
твърдеше, че по принцип сънувал
сънищата на другите.
Бе бедно време, войната
бе оставила на двора тежките си
оръжия и много бяха забравили,
какво са забравили.
Човек можеше да се лиши от почти всичко,
от въпроси, от кафе и от топлина.
А и от желания, за да не наруши
спокойствието на света. Но това, някой
съвсем сериозно да твърди,
че би могъл да се лиши от собствените си сънища -
дори у нас бе невероятно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 16. февруари 2008 г.
Публикация в кн. „Рисунките на вятъра“, Михаел Крюгер, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]