Михаел Крюгер

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

Календар

 

Михаел Крюгер

 

Превод от немски: Цвета Софрониева

 

 

Вече знам какво, освен дъждът, ме
очаква през ноември. Бъдещето не познава
празноти, дори неделите са запълнени
чак до септември. Човек трябва да е дете,
за да се зарадва на април,
премереният май е също изпълнен
с фалшиви очаквания. Юни?
Нацапан от скрупулите,
от обстоятелствата на живота.
Час по час се изхабява
времето ми и през август. Ако
оживея, ще се срещнем през декември,
не забравяй, какво искаше да ме
попиташ. Един ден е все още свободен,
малко преди края на годината.
Винаги ни остава желанието,
да не искаме да знаем, кога ще ни
сполети нещастието, което не
е отбелязано в календара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 16. февруари 2008 г.
Публикация в кн. „Рисунките на вятъра“, Михаел Крюгер, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]