Михаел Крюгер

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

 

Надвесването през прозорците е забранено

 

Михаел Крюгер

 

Превод от немски: Цвета Софрониева

 

 

И последният влак препълнен,
сякаш хората бягат.
Кондукторът моли да му дадат път.
Мерси, казва, мерси, мерси,
пред него вече всички са равни.
Отвън селата търсят простора
и вземат животните със себе си.
С нас пътува един вятър,
тръгнал за огънче.
Мъж стои до отворения прозорец
и пуши. Слуша огромния хор,
който репетира в тъмното неуморно.
Мерси, мерси, благодаря много.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 16. февруари 2008 г.
Публикация в кн. „Рисунките на вятъра“, Михаел Крюгер, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]