Джон Дън

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | страницата на автора

 

ПЕСЕН

 

Джон Дън

 

Превод от английски: Кристин Димитрова

 

 

Дай ми падаща звезда,
            син сдобий от мандрагора,
времето стегни в юзда
            и кажи кой чул е хора
на русалките по мрак,
            сцепил дяволския крак,
                        и кой
                        порой
ще вдъхне на ума покой.

 

Ако сетива по-фини
            ти поднасят странни гледки,
скитай тридесет години
            и прокъсай сто подметки,
върнеш ли се, разкажи ми
            за света необозрим и
                        де има
                        любима
дивна и непогрешима.

 

Носиш ли ми вест такава,
            с радост тъпкал си земята,
но дали си заслужава,
            даже тя да е жената
от съседното градче -
            днес ще ми се обрече,
                        но знам и
                        без драми -
утре с двама ще ме мами.

 

 

 

Бележки:

 

1-9 Дай ми падаща звезда (...) на ума покой. - В лирическата традиция на Петрарка списъкът с неизпълними задачи е често срещано средство за постигане на хипербола.

 

2 мандрагора - Растение, чийто корен се раздвоява и наподобява човешко тяло с два крака. Смятало се е, че освен всички други вълшебни свойства, които мандрагората притежава, тя крещи при изваждането си и който чуе виковете й, умира.

 

12 ...скитай тридесет години... - Герой на Спенсър от "Кралицата на Феите" броди три години по света, за да открие добродетелна жена. Само три от всички жени обаче отблъскват страстта му. Първата, защото е куртизанка, а той няма пари, втората, защото е монахиня, а той не иска да се закълне, че ще пази тайна. Единствено третата го отхвърля от простодушие. В случая Дън настоява за десетократно по-обстойно проучване.

 

17-18 ...любима / дивна и непогрешима. - Съчетанието на красота и целомъдрие е кулминацията на изброените по-горе неосъществими желания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 25. май 2007 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]