Емил Мишел Чоран

есеистика

Литературен клуб | страницата на автора | съдържание на книгата

 

 

ЗА НАТРАПЧИВОСТТА НА СМЪРТТА

 

Емил Мишел Чоран

 

Подбор и превод: Огнян Стамболиев

 

 

         За мен натрапчивостта на смъртта няма нищо общо със страха от смъртта. Интересувам се от смъртта единствено като финал на историята на една лудост.
         Искам да подчертая, че е в реда на нещата да мислиш за смъртта, тя не е просто проблем, един от вногото проблеми, а главният проблем. Това е проблем, който не би могло просто да бъде разрешен, а след това оставен настрана. Освен това той не е в същата плоскост като другите проблеми, а просто ги заличава всичките. Не може да си кажеш: „Ето, сега ще мисля малко за смъртта, а после ще разсъждавам за друго.“
         Да, за смъртта или мислиш непрекъснато, или изобщо не мислиш...

 

 

 

 

 

 

 

 

предишна глава | следваща глава

 

 

Електронна публикация на 01. юли 2007 г.
Публикация в сб. „Сълзи и светци“, Изд. „Захарий Стоянов“, София, „Авангард Принт“, Русе, 2006 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]