Емил Мишел Чоран

есеистика

Литературен клуб | страницата на автора | съдържание на книгата

 

 

ФИЛОСОФИЯТА Е НЕПОНОСИМА

 

Емил Мишел Чоран

 

Подбор и превод: Огнян Стамболиев

 

 

         Най-истинските хора на този свят са поетите и писателите. Достоевски е над всеки философ. Ще ви призная, че аз отдавна се разведох с философията. Тя е непоносима, скучна, направо досадна! Освен това е и твърде плитка, при все че непрекъснато претендира за дълбочина. Не, не ми е приятно да мисля под влияние на която и да е философия, без да следвам своите мисли и акценти. Понякога предпочитам глупавото дърдорене пред дълбокомислените и изискани съждения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предишна глава | следваща глава

Електронна публикация на 01. юли 2007 г.
Публикация в сб. „Сълзи и светци“, Изд. „Захарий Стоянов“, София, „Авангард Принт“, Русе, 2006 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]