Цвета Софрониева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Конференция

 

Цвета Софрониева

 

 

Тия момичета
не са чели Конрад и Набоков,
рече Мишо,
не е прилично
да се прекъсва поканен за доклад.

 

И студентът, и кралицата,
веднага спират ораторството си,
превишат ли времето
според модератора,
каза Шантал.

 

А аз се уморих да събирам световете.

 

Има многоезичие на лично ниво
и на ниво народи,
каза Мишо.
Мъжете често объркват нивата,
рече Шантал.

 

А аз продължавам да обичам световете.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. януари 2008 г.
Публикация в кн. „Завръщането на белия бик“, Цвета Софрониева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2007 г.
© 2007, Tzveta Sofronieva ©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]