Цвета Софрониева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Бъдещето

 

Цвета Софрониева

 

 

Няма розов слон, казвам,
и веднага си представям розовия слон,
когото не мога да видя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. януари 2008 г.
Публикация в кн. „Завръщането на белия бик“, Цвета Софрониева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2007 г.
© 2007, Tzveta Sofronieva ©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]