Цвета Софрониева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

Многоезичие
(Когато Зевс й обърна гръб)

 

Цвета Софрониева

 

 

Езикът ми, който някога бе дом,
сега е перо в крилете на Европа.
Дали тя ще полети, или само
нарцистично в ручея ще се оглежда?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. януари 2008 г.
Публикация в кн. „Завръщането на белия бик“, Цвета Софрониева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2007 г.
© 2007, Tzveta Sofronieva ©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]