Цвета Софрониева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ПАМЕТ ЗА ОБИЧ

 

Цвета Софрониева

 

 

Не знам дали ти казах, че те обичам. Не помня.
Твърде много бележки хвърчат из деня ми
с важни записки
кога се срещам с осигурители на пари
кога с разхитители
в колко часа трябва да е готов репортажът
колко страници не бива да превишава пиесата
какви диалози иска режис?орът
че трябва да купя домати и тиквички, и ориз
докладът до фирмата в Базел
мляко трябва също да купя
и боя за дъски
нужна е телефонна връзка със София,
с Аризона и с Хамбург
писмата до Токио
и до майка ми
поздравителна картичка за Иван
и благодарствена до госпожа Ангелоу
заверка на нотариалното
нова шофьорска книжка
информация за конференцията в Австралия
празните бутилки да се върнат
разделяй хартията от останалия боклук
няма прах за пране
факсът изпрати чрез компютърен модем
уговорка за тропическата ваксина
изследване на кръвта
още един час при зъболекар
да помогна на Яне за бебето
пет от книгите ми в книжарницата в Пало Алто
да се видя с Веги попътно
проспекта с програмата на Литературхауз
употребата на глаголи в дателен падеж
прането
американската изложба в Мартин Корпусбау
преводът на Дарида
вчерашният Ню Йорк Таймс за войната в Херцеговина
бюлетина от консулството ни чрез Николов
да дочета Канети
да изчета проекта от Тройханд
оперативна среща с партньорите по
икономически обвързани научни изследвания в Бранденбург
среща с Джон в 17 часа
ръкописът за издателството в Щутгарт
да обсъдя с Шан по телефона Лондонското издание
на пиеси от български драматуржки
дискусията по втори канал
уговорка с Жени и Бахаров за записа по телефона
душ - вечеря, без значение на реда
кучето на разходка
Напомняния на малки бележчици
плана на деня
Сигурно съм ти казала, че те обичам
щом не стои сред отбелязаните за правене важни неща.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. февруари 2008 г.
Публикация в кн. „Зачеваща памет“, Цвета Софрониева, Изд. „Прозорец“, С., 1995 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!