Цвета Софрониева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ПОУЧИТЕЛНО

 

Цвета Софрониева

 

 

Да разпериш ръце,
     да тичаш,
да ги превърнеш в криле
и миговете да преобръщаш.
Това ли е силата?
Скръсти ръце на гърдите си
с майчина мисъл в скута,
поучи се от бурята.
Не само да препускаш,
          да се щураш,
роди светлина и порой
и приседни да отдъхнеш.
Но ти си вятър, защо ли те уча.
Ти си вятър - ще обикаляш земята
и цял живот ще търсиш края й,
вместо да я слееш с небето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. февруари 2008 г.
Публикация в кн. „Зачеваща памет“, Цвета Софрониева, Изд. „Прозорец“, С., 1995 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!