Цвета Софрониева

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

НЕОСЪЗНАТО

 

Цвета Софрониева

 

 

Очакване повдига на пръсти душата.
Вперена в смешното тяло,
тя по детски отмерва времето:
сега - после, едно - две.

 

Очакването е убеденост в нечие идване.

 

И ето ги пред мен несбъднатите спомени -
в профил и в анфас светът и аз ги пазим.
Не мога да докосвам - загубих моите пръсти,
но дланите ми усещат опасност от отсъствие.

 

Очакваме човека от спомена да дойде.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. февруари 2008 г.
Публикация в кн. „Зачеваща памет“, Цвета Софрониева, Изд. „Прозорец“, С., 1995 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!