Нели Лишковска

проза, драматургия

Литературен клуб | нова българска поезия | публикуване

 

 

 

         Нели Лишковска е авторка на сборниците с разкази "Смърт до насита" (1998), "Зеницата на Бога" (2007) и "Стъпки по ръба на месечината" (2008), както и на романите "Нероде­ният" (2009), "Леговището на тъгата" (2010), "Зверо Sapiens" (2011) и "Петнайсетият камък" (2012).

 

г1998-2017 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]