Пламен Антов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Мастурбации I

 

Пламен Антов

 

 

 

Ще я срещна във влака случайно.
Като кукла изящна, красива.
минижупът й нищо не скрива,
а в очите й - смущаваща тайна.

 

Тя бедра ще кръстоса насреща,
ще извади цигарата бяла.
Аз ще драсна кибрит, ще запаля,
ще попитам невинно за нещо.

 

Ще призная - уж някак случайно -
че поет съм, че пишат за мене.
Тя ще каже „О, да...“ и смутено
ще потрепнат бедрата безкрайни.

 

А когато на малката гара
слезем двама и седнем в бюфета,
аз ще викна ракия, додето
тя изважда поредната цигара.

 

И на мръсната масичка дълго
ще седим и ще пием ракия.
Потни старци наоколо пиет
и ни зяпат с очите си кръгли.

 

Бюфетчията тича уплашен,
панталона си ловко прихванал...
„Ти поет си, а аз съм пияна“ -
тя ще каже след третата чаша.

 

Тя размахва ръце и се киска,
и разпитва за моите книги.
В миг коляно под масата вдига,
слабините ми ловко притиска.

 

Ще се вдигнем от масата двама
и прегърнати някак нехайно
ще излезем от тясната стая...
Вън нощта ще е силна, голяма.

 

И по тихите улички после
ще залитаме в мрака, ще пеем,
към луната ще вием - към нея
ще крещим философски въпроси.

 

Аз - поет застаряващ, известен,
за когото четат семинари;
тя - момиче с коси-ниагари
и бедра като циганска песен.

 

А когато градчето се свърши,
ще поемем нагоре в небето.
Двете токчета тънки ще светят
над дървета, прозорци и къщи.

 

И от нейната бяла цигара
ще се ронят звезди над земята.
Хора спящи в съня ще се мятат,
ще сънуват хтонични пожари.

 

Ще е тясно дори и небето
за любовния жест на плътта ни.
Ще се гърчим безсрамно пияни.
Господ само ще ни бъде свидетел.

 

И ще литнат подире ни всички
спящи хора в съня невинен.
Ще сънуват градчето си в синьо
и насън ще се тайно обичат.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Венеция“, Пламен Антов, „Свободно поетическо общество“, С., 1997 г.
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]