Пламен Антов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

МОМИЧЕТАТА ТЪНКОНОГИ ОТМИНАВАТ КАТО ЖЕРАВИ

 

Пламен Антов

 

 

 

Момичетата тънконоги отминават като жерави
към топлите страни; осиротява
градчето в мен: площадът,
катедралата, приличаща отблизо
на изсъхнала топола,
и фонтанът осмоъгълен, край който
седя отсъстващо и гледам как
момичетата тънконоги отминават като жерави
към топлите страни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. септември 2006 г.
Публикация в кн. „Лисабон, или Краят на поезията“, Пламен Антов, под печат
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]