Пламен Антов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

КАКТО ТОГАВА ТЯ С ВНИМАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ

 

Пламен Антов

 

 

   Както тогава тя с внимателни движения
   отпива от кафето, пепелта
   от цигарата й се отронва, бедрата
   й потръпват –

    

   бил съм някога в тази жена,
   в този град

    

   и както тогава катедралата „Санту Антониу“
   е затворена (Бог
   сигурно има почивен ден) и аз
   отминавам равнодушно, подражавайки
   на оня, който някога е крачил тук
   с нозете ми и сетивата

    

   вместо мен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. септември 2006 г.
Публикация в кн. „Лисабон, или Краят на поезията“, Пламен Антов, под печат
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]