Пламен Антов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ПРЕД КАРТИНАТА „ОГЛЕДАЛОТО НА ВЕНЕРА“
ОТ ЕДУАРД БЪРН-ДЖОУНС В МУЗЕЯ „ГУЛБЕНКИЯН“

 

Пламен Антов

 

 

    Колкото и да надничате в локвата, хубавици,
    лицата срещу вас ще бъдат винаги повече
    или по-малко,
    по-красиви или обратното,
    защото онова, което се вижда в огледалото,
    никога не е същото на онова,
    което се оглежда.
    Както онова, което убива в нас,
    не е убитото.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 12. септември 2006 г.
Публикация в кн. „Лисабон, или Краят на поезията“, Пламен Антов, под печат
©1998-2020 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]