Андриан Захариев

поезия

„Литературен клуб“ - най-старото електронно издание за литература в България!

 

         Андриан Захариев е студент във Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност Българска филология.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]