Мария Липискова

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

 

Хирошима, моя любов

 

Мария Липискова

 

 

Филмите показат всичко:
камъните, водовъртежа, манекените -
илюзия, която не можеш да забравиш.

 

Ти не си видяла нищо...
Черната коса върху тялото:
и вместо йероглиф, вместо подпис:

 

Хирошма,
любов моя...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. юни 2009 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]