Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

[Списание „Книговище за прочитане“]

 

Христо Ботев

 

 

       Излязла е и четвъртата книжка „Книговище“, което се „списува“ от д-ра И. А. Богорова. Който е имал търпение да прочете барем една от предидущите три книжки, той е можал вече да си състави понятие на какъв клон от литературата принадлежи това списание и в кой ред писатели се намира неговът редактор. Секи от нас знае, че при сичката своя оскудност нашата литература е щастлива барем с това, че народът ни е още твърде прост и заедно с полезната и здравата храна на науката чете и боклуците, които му подносят нашите доктори на глупостта и нашите списатели на различни безсмислици. В това отношение д-р Богоров заслужава лавров венец.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 8 от 2 февруари 1875 г.]

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]