Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

Песен на букурещките български ергени

 

(Посвещава се на най-младият)

 

 

Христо Ботев

 

    Заборавих да са женя,
              драм-бамба-лумба-драм!
    дор ма чичо не подкани,
              драм-бамба-лумба-драм!*
    „Ожени се чичовото,
    та си земи сляпа Райка;
    тамам мома на сто годин,
    а ти ерген сто и двайсет.“
    Послушах го, зажених се,
    изпроводих сватовете,
    сватовете, кумовете,
    земахме си невястата,
    пратихме я на бял Дунав
    да се мие, да се трие,
    да се реши, да се щипе.
    Изтръкала кола хума,
    изтрошила кош гребени;
    пратихме я в черковата, -
    пуста хубост, пуста гиздост!
    Поповете онемели,
    калугери ослепели!
    Вов неделя ни венчаха,
    вов понделник е родила:
    едно дете, мъжко дете,
    със опинци, със цървулци
    със остенът пред волове;
    зъбите му като тесли,
    въшките му като прасци,
    гнидите му като телци.
    Погледах го, почудих са,
    а то викна та ми запя:
              таралити-трамба-ламба!

 

 

         Е, г. Шишков, подир тая песен убеди ли се, че и у българина има поезия, и поезия, пълна с грации и с нежност? Блазе ти, че от поезия барем отбираш! Тая песен „Будилникът“ препоръча на твоят висок критериум, но с условие: по-напред да додеш да си опереш мозъкът на Дунава. А г. Войников добре ще стори да турне тая песен на ноти, та кога му каже българският народ: „Ела, синко, да ти дам хилядо жълтици, да съставиш театрална трупа“, - той доде да я изпее на букурещките ергене, които, като младежи, разбира са, и представители на тоя народ, най-много ще пожертвуват за това „училище на народът“. А оркестърът на „Бременските музиканти“ е готов: с гайдата pan Стоянов, с тъпанът domnu Мънзов, а с дзурлата г. Друмев (ако предпочете да стане владика - то друга работа). А за капелмайстор добре ще е, ако се съгласи да приеме m-r Паничков, на когото тънкият музикален слух отдавна вече е познат на г. Войникова.

 

 

[в. „Будилник“, г. I, брой 3 от 20 май 1873 г.]

 

 

 

 

 

---

 

 

* „Драм-бамба-лумба-драм“ са повтаря подир секи стих, но тоя вариант е само за ония ергени, на които са побелели космите; а на които са изпадали и зъбите - те трябва да повтарят: „Таралити-трамба-ламба“.

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]