Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО ДИМИТЪР ГОРОВ

 

Христо Ботев

 

 

             

    Б а е   Д и м и т р е! 

 

 

         Приех писмото ви и виждам, че както вие, така и Стамболов твърде много се грижите за моето лошо положение. Благодаря ви. Станкович протестува полицата, но Чобанов дойде и, като видя работата, обеща се да изпроводи после два деня един бон от 1000 франка и да се заплати вторият къщ. И така, вие се избавяте от сяка една неприятност в тоя случай. Аз чакам бонът.
         Аз признавам, че вие ми направихте голяма добрина, но никак не можа да си обясня, защо не сте дали 200-300 екзепляра от Иловайски на Кирила? Аз съм ви длъжен 25 наполеона, за които имате и полица: как ще да ви платя, когато вие ми не давате да продавам от книгите? Утре брат ми тръгва с книги по Влашко - моля ви, проводете ми барем 300 от книгите, за да се продават с другите? На 2-ий ден на Коледа аз ще да дойда в Гюргево. На писмото ми, в което ви предлагах да ви платя на 1-ий януарий половината от дългът си, а за половината да ме чакате още един месец - вие ми не отговорихте. Това ме подсеща на туй, че вие не сте приели предложението ми, а като притуря и не даванието на книгите, мисля, че желаете, щото действително да не мога да ви платя, а да ви турна в положение да протествувате полицата и да покажете и публично, и фактически добрините, които сте ми направили. От думите вие тряба да преминете на дела. Не е ли така? Правете каквото ви учи умразата, която имате към мене, но не заборавяйте, че вие ще да се срещаме, както казва г. Стамболов, твърде често, ако аз и да съм принуден да оставя Букурещ за няколко време. Не се знае кой в какво положение ще бъде. Светът е колело. Затова добре ще да бъде да си прощаваме погрешките и да гледаме човечески, ако не приятелски да се споразумяваме. Приемнете поздравления на приятелят ви

 

 

         Б о т й о в

 

         Букурещ, 12 декем[ври] 1875

 

 

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]