Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО ДИМИТЪР ГОРОВ

 

Христо Ботев

 

 

         2 май [18]75 г., Букурещ

 

             

    Б а е   Д и м и т р е! 

 

 

         Недей ми се сърди, че ти не писах досега. Причината беше тая, че щом дойдох из Гюргево в Букурещ, то намерих две телеграми: една от Чобанова, а друга от Стамболова. Трябаше да отида и при едного, и при другиго. В Къмпина се бавих три дена, а в Браила два. Чобанов ми даде пари и Стамболов е вече при мене. Печатницата ще да се земе сега в неделя и работата ни ще да тръгне като по масло. Колкото за момчетата, то, щом дойдох и се научих, че са при Сярова, и постъпих пред полицията така, както ми беше заръчал. Сяров скри момчетата и ката на ортакът1 си да ми не дава 680 гроша. Но както и да е, а работата щеше да се свърши, ако да не бяха алежерите2. Полицията си имаше друга работа. Сега вече аз издирих де спат момчетата и ще да ги дам в ръцете на полицията. Освен аз, за това се грижи много и Шиваров. Не бой се, след няколко деня момчетата ще да бъдат в Гюргево. Недей мисли, че аз ще да се покажа така неблагодарен към теб и към гюргевските мои доброжелатели. Тяхната добрина аз никога няма да забравя. Поздрави ги нарочно и им кажи да ми се не сърдят. Сам бях, а пък работа до уши. Така също и ти не ми се сърди: приятелството ни трябва да бъде вечно. Утре ще да зема парите от Сяровия ортак. Ама магаре-човек бил, ха! На Каравелова дадох 15-те наполеона. Прости ме, че и сега много бързам. Днес излазя   З н а м е   и ще да се управи отсега. Отсякъде ми пишат и ме насърчават. Стамболов трябва да дойде скоро в Гюргево. Той е скаран с Каравелова. Поздравлявам тебе, домашните ти и съм твой искрен

 

 

Б о т й о в

 

 

 

1 Съдружник.
2 Изборите.

 

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]