Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ДО ИВАН ДРАСОВ

 

Христо Ботев

 

Букурещ, 12 декемвр[и] 1874.

 

             

    Г-н  Д р а с о в ! 

 

 

         Както знаеш, на 26 декември ще стане събранието; ако имаш възможност, умоляваш се да дойдеш.
         Приеми братските ни поздравления!

 

 

Г [ълъб]  П а н о в, Х р.  Б о т й о в,  Л. К а р а в е л о в

 

 

 

 

 

 

 

 

©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]