Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ДО АНГЕЛ ЙОЦОВ

 

Христо Ботев

 

 

             

    С и р а ч е! 

 

 

         Благополучно преминахме Дунава, от Козлодуй до Баница малки сражения, в бърдата голям бой, имахме 6 убити и няколко ранени, днес почивка. Пригответе хляб, 40 чифта царвули, защото има в четата момчета с чепици, и 40 оки тютюн. Тая вечер сме ви на гости.

 

 

         [19 май 1876]

 

         Главен войвода:  Х р.  П.  Б о т й о в
         Секретар:  Г е о р г и  А п о с т о л о в

 

 

 

 

©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]